Edició en català

AMB REMOR DE VENT

La tradició catalana de conrear estrofes japoneses és prou extensa. Autors molt importants han escrit i publicat haikús i tankas: Salvador Espriu, Agustí Bartra, Màrius Torres, Carles Riba, Llorenç Vidal i, més recentment, Sebastià Bonet. És indubtable que Núria Queraltó ha continuat brillantment aquesta tendècia poètica en aquest llibre. El diàleg entre el jo poètic, despullat de floritures i excessos, i un element de la natura tan eteri com el vent. El vent, el súmmum de l’abstracció perquè no el podem veure ni tampoc tocar. Podem sentir-lo a la pell, constatar els seus efectes, però mai no podrem dibuixar el seu aspecte veritable. El vent, els vents, són lliures, se saben lliures, i no es dobleguen davant de ningú.   

  • Núria Queraltó Villar
    117 Pàgines. Tapa rústica.